Aktualności

Tuesday, May 14, 2019, 22:25

Drodzy Wodniacy!

Niezależnie od pogody, pływamy i kończymy prace zwiazane z rozstawianiem pomostów, toalet, bagów na śmieci i tablic informacyjnych. Tablice zawierają wyciąg z regulaminu określającego zasady korzystania z pomostów oraz nazwę miejsca. Przykładowa tablica ustawiona w Siemianach.

 


Copyright ©2019 zwiazekgmin.eu, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage