Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: Rozbudowa portu Związku Gmin Jeziorak w Iławie.

Pełne informacje na platformie przetargowej: https://zgjeziorak.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

 


4 czerwca 2024 roku odbyło się inauguracyjne Walne Zgromadzenie Członków "Związku Gmin Jeziorak". Przedstawiciele Gmin wybrali nowego Przewodniczącego Zgromadzenia - został nim Pan Rafał Kwiatkowski oraz nową Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia - Panią Dorotę Kamińską. Delegaci dokonali wyboru członków komisji rewizyjnej a także nowej Przewodniczącej Zarządu - Pani Beaty Lejmanowicz oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu - Pana Krzysztofa Harmacińskiego.

 


Zapraszamy do zakupu winiet!

Cena: 100 zł.

Do kupienia w:

- Związek Gmin Jeziorak

- Port Śródlądowy

- Ekomarina Iława

- Ekomarina Siemiany

- Pod Omegą

- Skarbek

- Maribo

- Barakuda

Zapraszamy do zakupu i do zobaczenia na wodzie!

Barakuda

 

 


Winiety na Jezioraku funkcjonują już 5 lat!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć nasze działania poprzez zakup winiet. Wasza wsparcie i zaangażowanie są nieocenione i mają duże znaczenie dla naszej misji tworzenia miejsc wypoczynku, przy jednoczesnym dążeniu do   ochrony środowiska.

Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie, które pozwala na podejmowanie działań na rzecz ochrony wód pięknego Jezioraka i całego ekosystemu.

Dziękujemy, że jesteście z nami i że razem tworzymy pozytywne zmiany. Liczymy na dalsze wsparcie w nadchodzącym roku.

Poniżej zestawienie sprzedanych winiet w poszczególnych latach:

2019 - 747 (cena winiety: 50 pln)

2020 - 714 (cena winiety: 60 pln)

2021 - 723 (cena winiety: 70 pln)

2022 - 728 (cena winiety: 90 pln)

2023 - 734 (cena winiety: 100 pln)

PS. Do wiosny zostało już niewiele ponad 100 dni!

 


W ramach naboru do 8 edycji Programu Polski Ład, Związek Gmin Jeziorak otrzymał promesy na realizację 2 zadań.

Zadanie 1 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Jeziorak.

Kompleksowe zadania polegające na znaczącej poprawie warunków życia na terenach Związku Gmin "Jeziorak." Zadanie obejmie realizację 4 inwestycji mających ogromny wpływ na mieszkańców oraz środowisko naturalne: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Szymbark – Szczepkowo - zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Szymbark – Szczepkowo o długości ok. 3,50 km. 2. Przebudowa ulic osiedla Lubawskiego wraz z wymianą infrastruktury technicznej – etap 1.

3. Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wiejskiej w Suszu obejmować będzie podłączenie działek gminnych pod kanalizację sanitarną wraz z wykonaniem przepompowni i przyłącza energetycznego. 4. Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice: Klimy, Pławty Wielkie, Jędrychowo, Ogrodzieniec, Łęgowo, Trupel.

Zadanie 2 - Rozbudowa portu Związku Gmin Jeziorak.

Zadanie polega na rozbudownie zaplecza portowego Związku Gmin Jeziorak znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie. Ze względu na bardzo duży deficyt miejsc cumowniczych w Iławie, zaplanowano rozbudowę i dostawienie dwóch pomostów stacjonarnych o długości 25 metrów każdy oraz sześciu pomostów pływających o długości 6 metrów każdy. Łącznie, do istniejących pomostów (o długości 100 metrów) planowane jest dobudowane 50 metrów pomostów stacjonarnych i 36 metrów pomostów pływających. Nowopowstałe pomosty wyposażone będą w odnogi cumownicze (41 sztuk), słupki zasilające (woda i prąd), oświetlenie, stanowiska ratownicze.

W wyniku realizacji planowanego zadania zwiększona zostanie ilość miejsc postojowych dla małych i średnich jednostek pływających, co wymagać będzie przebudowy placu (parking, drogi dojazdowe).

Dodatkowo w budynku ZG Jeziorak, przebudowane zostanie pomieszczenie w celu stworzenia pryszniców.

 
Copyright ©2019 zwiazekgmin.eu, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage